Giá PARMA hôm nay - Biều đồ giá PARMA Fan Token (PARMA) mới nhất

PARMA Fan Token - PARMA

Xếp hạng: 2660
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá PARMA Fan Token (PARMA)

$0.03 (-1.86%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $161,532.44
Tổng PARMA Fan Token hiện có 20,000,000.00 PARMA Fan Token
Dao động 1 giờ 0.01%
Dao động 24 giờ -1.86%
Dao động 7 ngày -14.26%

Giá PARMA (PARMA Fan Token) hôm nay $0.03. Đồng coin PARMA giảm (-1.86%) với khối lượng giao dịch 24h là $161,532.44 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua PARMA (PARMA Fan Token) giảm -14.26%

Biểu đồ giá PARMA Fan Token (PARMA) - PARMA Fan Token/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá PARMA Fan Token (PARMA)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về PARMA Fan Token