Giá PAI hôm nay - Biều đồ giá Parrot USD (PAI) mới nhất

Parrot USD - PAI

Xếp hạng: 9576
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Parrot USD (PAI)

$0.98 (-1.00%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $0.00
Tổng Parrot USD hiện có 0.00 Parrot USD
Dao động 1 giờ -1.52%
Dao động 24 giờ -1.00%
Dao động 7 ngày -0.80%

Giá PAI (Parrot USD) hôm nay $0.98. Đồng coin PAI giảm (-1.00%) với khối lượng giao dịch 24h là $0.00 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua PAI (Parrot USD) giảm -0.80%

Biểu đồ giá Parrot USD (PAI) - Parrot USD/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Parrot USD (PAI)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Parrot USD