Giá PUNCH hôm nay - Biều đồ giá PUNCHWORD (PUNCH) mới nhất

PUNCHWORD - PUNCH

Xếp hạng: 3422
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá PUNCHWORD (PUNCH)

$0.00 (-15.97%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $151,318.31
Tổng PUNCHWORD hiện có 5,000,000,000.00 PUNCHWORD
Dao động 1 giờ -0.35%
Dao động 24 giờ -15.97%
Dao động 7 ngày 112.23%

Giá PUNCH (PUNCHWORD) hôm nay $0.00. Đồng coin PUNCH giảm (-15.97%) với khối lượng giao dịch 24h là $151,318.31 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua PUNCH (PUNCHWORD) tăng 112.23%

Biểu đồ giá PUNCHWORD (PUNCH) - PUNCHWORD/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá PUNCHWORD (PUNCH)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về PUNCHWORD