Giá QATARGROW hôm nay - Biều đồ giá QatarGrow (QATARGROW) mới nhất

QatarGrow - QATARGROW

Xếp hạng: 7657
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá QatarGrow (QATARGROW)

$0.00 (4.68%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $2.04
Tổng QatarGrow hiện có 1,000,000,000.00 QatarGrow
Dao động 1 giờ 0.39%
Dao động 24 giờ 4.68%
Dao động 7 ngày -6.35%

Giá QATARGROW (QatarGrow) hôm nay $0.00. Đồng coin QATARGROW tăng (4.68%) với khối lượng giao dịch 24h là $2.04 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua QATARGROW (QatarGrow) giảm -6.35%

Biểu đồ giá QatarGrow (QATARGROW) - QatarGrow/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá QatarGrow (QATARGROW)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về QatarGrow