Giá $Q0XO hôm nay - Biều đồ giá Quantum Oracle ($Q0XO) mới nhất

Quantum Oracle - $Q0XO

Xếp hạng: 3318
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Quantum Oracle ($Q0XO)

$0.00 (-9.41%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $47,042.92
Tổng Quantum Oracle hiện có 100,000,000.00 Quantum Oracle
Dao động 1 giờ 2.25%
Dao động 24 giờ -9.41%
Dao động 7 ngày -36.70%

Giá $Q0XO (Quantum Oracle) hôm nay $0.00. Đồng coin $Q0XO giảm (-9.41%) với khối lượng giao dịch 24h là $47,042.92 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua $Q0XO (Quantum Oracle) giảm -36.70%

Biểu đồ giá Quantum Oracle ($Q0XO) - Quantum Oracle/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Quantum Oracle ($Q0XO)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Quantum Oracle