Giá WENTXN hôm nay - Biều đồ giá RatBoy BSC (WENTXN) mới nhất

RatBoy BSC - WENTXN

Xếp hạng: 4928
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá RatBoy BSC (WENTXN)

$0.01 (-0.08%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $9,211.89
Tổng RatBoy BSC hiện có 100,000,000.00 RatBoy BSC
Dao động 1 giờ 0.91%
Dao động 24 giờ -0.08%
Dao động 7 ngày -39.64%

Giá WENTXN (RatBoy BSC) hôm nay $0.01. Đồng coin WENTXN giảm (-0.08%) với khối lượng giao dịch 24h là $9,211.89 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua WENTXN (RatBoy BSC) giảm -39.64%

Biểu đồ giá RatBoy BSC (WENTXN) - RatBoy BSC/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá RatBoy BSC (WENTXN)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về RatBoy BSC