Giá RETA hôm nay - Biều đồ giá Realital Metaverse (RETA) mới nhất

Realital Metaverse - RETA

Xếp hạng: 4539
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Realital Metaverse (RETA)

$0.39 (0.01%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $27,898.77
Tổng Realital Metaverse hiện có 0.00 Realital Metaverse
Dao động 1 giờ -1.46%
Dao động 24 giờ 0.01%
Dao động 7 ngày 6.17%

Giá RETA (Realital Metaverse) hôm nay $0.39. Đồng coin RETA tăng (0.01%) với khối lượng giao dịch 24h là $27,898.77 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua RETA (Realital Metaverse) tăng 6.17%

Biểu đồ giá Realital Metaverse (RETA) - Realital Metaverse/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Realital Metaverse (RETA)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Realital Metaverse