Giá SET hôm nay - Biều đồ giá Setter Protocol (SET) mới nhất

Setter Protocol - SET

Xếp hạng: 6577
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Setter Protocol (SET)

$0.00 (-3.23%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $183.39
Tổng Setter Protocol hiện có 9,969,997.00 Setter Protocol
Dao động 1 giờ 0.39%
Dao động 24 giờ -3.23%
Dao động 7 ngày 20.99%

Giá SET (Setter Protocol) hôm nay $0.00. Đồng coin SET giảm (-3.23%) với khối lượng giao dịch 24h là $183.39 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua SET (Setter Protocol) tăng 20.99%

Biểu đồ giá Setter Protocol (SET) - Setter Protocol/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Setter Protocol (SET)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Setter Protocol