Giá SKP hôm nay - Biều đồ giá SKYPlay (SKP) mới nhất

SKYPlay - SKP

Xếp hạng: 3554
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá SKYPlay (SKP)

$0.05 (-2.43%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $119,201.53
Tổng SKYPlay hiện có 10,000,000,000.00 SKYPlay
Dao động 1 giờ -0.11%
Dao động 24 giờ -2.43%
Dao động 7 ngày -5.67%

Giá SKP (SKYPlay) hôm nay $0.05. Đồng coin SKP giảm (-2.43%) với khối lượng giao dịch 24h là $119,201.53 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua SKP (SKYPlay) giảm -5.67%

Biểu đồ giá SKYPlay (SKP) - SKYPlay/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá SKYPlay (SKP)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về SKYPlay