Giá SOLID hôm nay - Biều đồ giá Solidly (SOLID) mới nhất

Solidly - SOLID

Xếp hạng: 3369
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Solidly (SOLID)

$2.11 (-4.43%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $167,960.13
Tổng Solidly hiện có 73,916,363.89 Solidly
Dao động 1 giờ 1.74%
Dao động 24 giờ -4.43%
Dao động 7 ngày -18.60%

Giá SOLID (Solidly) hôm nay $2.11. Đồng coin SOLID giảm (-4.43%) với khối lượng giao dịch 24h là $167,960.13 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua SOLID (Solidly) giảm -18.60%

Biểu đồ giá Solidly (SOLID) - Solidly/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Solidly (SOLID)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Solidly