Giá XUSD hôm nay - Biều đồ giá Space Rebase XUSD (XUSD) mới nhất

Space Rebase XUSD - XUSD

Xếp hạng: 6000
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Space Rebase XUSD (XUSD)

$0.88 (-6.64%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $807.38
Tổng Space Rebase XUSD hiện có 63,627.00 Space Rebase XUSD
Dao động 1 giờ -8.17%
Dao động 24 giờ -6.64%
Dao động 7 ngày -8.85%

Giá XUSD (Space Rebase XUSD) hôm nay $0.88. Đồng coin XUSD giảm (-6.64%) với khối lượng giao dịch 24h là $807.38 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua XUSD (Space Rebase XUSD) giảm -8.85%

Biểu đồ giá Space Rebase XUSD (XUSD) - Space Rebase XUSD/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Space Rebase XUSD (XUSD)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Space Rebase XUSD