Giá STRX hôm nay - Biều đồ giá Staked TRX (STRX) mới nhất

Staked TRX - STRX

Xếp hạng: 8598
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Staked TRX (STRX)

$0.08 (1.50%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $3.87
Tổng Staked TRX hiện có 343,642,730.00 Staked TRX
Dao động 1 giờ 0.04%
Dao động 24 giờ 1.50%
Dao động 7 ngày 0.94%

Giá STRX (Staked TRX) hôm nay $0.08. Đồng coin STRX tăng (1.50%) với khối lượng giao dịch 24h là $3.87 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua STRX (Staked TRX) tăng 0.94%

Biểu đồ giá Staked TRX (STRX) - Staked TRX/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Staked TRX (STRX)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Staked TRX