Giá STEAK hôm nay - Biều đồ giá SteakHut Finance (STEAK) mới nhất

SteakHut Finance - STEAK

Xếp hạng: 5892
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá SteakHut Finance (STEAK)

$0.07 (-0.30%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $2,060.79
Tổng SteakHut Finance hiện có 5,000,000.00 SteakHut Finance
Dao động 1 giờ -1.82%
Dao động 24 giờ -0.30%
Dao động 7 ngày -39.23%

Giá STEAK (SteakHut Finance) hôm nay $0.07. Đồng coin STEAK giảm (-0.30%) với khối lượng giao dịch 24h là $2,060.79 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua STEAK (SteakHut Finance) giảm -39.23%

Biểu đồ giá SteakHut Finance (STEAK) - SteakHut Finance/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá SteakHut Finance (STEAK)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về SteakHut Finance