Giá SWI hôm nay - Biều đồ giá Swinca (SWI) mới nhất

Swinca - SWI

Xếp hạng: 5338
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Swinca (SWI)

$0.02 (-74.74%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $10,016.34
Tổng Swinca hiện có 86,000,000.60 Swinca
Dao động 1 giờ -0.58%
Dao động 24 giờ -74.74%
Dao động 7 ngày -75.31%

Giá SWI (Swinca) hôm nay $0.02. Đồng coin SWI giảm (-74.74%) với khối lượng giao dịch 24h là $10,016.34 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua SWI (Swinca) giảm -75.31%

Biểu đồ giá Swinca (SWI) - Swinca/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Swinca (SWI)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Swinca