Giá TFAI hôm nay - Biều đồ giá TradFi AI (TFAI) mới nhất

TradFi AI - TFAI

Xếp hạng: 5117
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá TradFi AI (TFAI)

$0.00 (-11.14%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $7,593.14
Tổng TradFi AI hiện có 1,000,000,000.00 TradFi AI
Dao động 1 giờ -0.39%
Dao động 24 giờ -11.14%
Dao động 7 ngày -11.14%

Giá TFAI (TradFi AI) hôm nay $0.00. Đồng coin TFAI giảm (-11.14%) với khối lượng giao dịch 24h là $7,593.14 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua TFAI (TradFi AI) giảm -11.14%

Biểu đồ giá TradFi AI (TFAI) - TradFi AI/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá TradFi AI (TFAI)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về TradFi AI