Giá THEX hôm nay - Biều đồ giá TurboHEX (THEX) mới nhất

TurboHEX - THEX

Xếp hạng: 8223
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá TurboHEX (THEX)

$0.00 (0.93%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $21.61
Tổng TurboHEX hiện có 10,000,000,000.00 TurboHEX
Dao động 1 giờ -0.01%
Dao động 24 giờ 0.93%
Dao động 7 ngày 1.25%

Giá THEX (TurboHEX) hôm nay $0.00. Đồng coin THEX tăng (0.93%) với khối lượng giao dịch 24h là $21.61 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua THEX (TurboHEX) tăng 1.25%

Biểu đồ giá TurboHEX (THEX) - TurboHEX/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá TurboHEX (THEX)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về TurboHEX