Giá UMT hôm nay - Biều đồ giá UnityMeta (UMT) mới nhất

UnityMeta - UMT

Xếp hạng: 4579
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá UnityMeta (UMT)

$855.36 (1.03%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $19,147.70
Tổng UnityMeta hiện có 98,810.00 UnityMeta
Dao động 1 giờ -0.38%
Dao động 24 giờ 1.03%
Dao động 7 ngày -1.73%

Giá UMT (UnityMeta) hôm nay $855.36. Đồng coin UMT tăng (1.03%) với khối lượng giao dịch 24h là $19,147.70 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua UMT (UnityMeta) giảm -1.73%

Biểu đồ giá UnityMeta (UMT) - UnityMeta/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá UnityMeta (UMT)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về UnityMeta