Giá SPIRAL hôm nay - Biều đồ giá Up Spiral (SPIRAL) mới nhất

Up Spiral - SPIRAL

Xếp hạng: 3564
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Up Spiral (SPIRAL)

$0.00 (-11.11%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $178,940.70
Tổng Up Spiral hiện có 100,000,000,000.00 Up Spiral
Dao động 1 giờ 0.41%
Dao động 24 giờ -11.11%
Dao động 7 ngày -7.85%

Giá SPIRAL (Up Spiral) hôm nay $0.00. Đồng coin SPIRAL giảm (-11.11%) với khối lượng giao dịch 24h là $178,940.70 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua SPIRAL (Up Spiral) giảm -7.85%

Biểu đồ giá Up Spiral (SPIRAL) - Up Spiral/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Up Spiral (SPIRAL)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Up Spiral