Giá VAULT hôm nay - Biều đồ giá Vaulteum (VAULT) mới nhất

Vaulteum - VAULT

Xếp hạng: 6329
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Vaulteum (VAULT)

$0.05 (-2.49%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $334.99
Tổng Vaulteum hiện có 1,000,000.00 Vaulteum
Dao động 1 giờ -0.14%
Dao động 24 giờ -2.49%
Dao động 7 ngày -5.14%

Giá VAULT (Vaulteum) hôm nay $0.05. Đồng coin VAULT giảm (-2.49%) với khối lượng giao dịch 24h là $334.99 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua VAULT (Vaulteum) giảm -5.14%

Biểu đồ giá Vaulteum (VAULT) - Vaulteum/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Vaulteum (VAULT)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Vaulteum