Giá VBG hôm nay - Biều đồ giá Vibing (VBG) mới nhất

Vibing - VBG

Xếp hạng: 1745
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Vibing (VBG)

$0.10 (4.28%)
Vốn hóa thị trường $328,050.78
Thanh khoản (24h) $160,685.53
Tổng Vibing hiện có 1,000,000,000.00 Vibing
Dao động 1 giờ 0.18%
Dao động 24 giờ 4.28%
Dao động 7 ngày 3.79%

Giá VBG (Vibing) hôm nay $0.10. Đồng coin VBG tăng (4.28%) với khối lượng giao dịch 24h là $160,685.53 và vốn hóa thị trường $328,050.78. Trong tuần qua VBG (Vibing) tăng 3.79%

Biểu đồ giá Vibing (VBG) - Vibing/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Vibing (VBG)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Vibing