Giá VTT hôm nay - Biều đồ giá Virtual Trade Token (VTT) mới nhất

Virtual Trade Token - VTT

Xếp hạng: 3681
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Virtual Trade Token (VTT)

$0.05 (-0.94%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $94,386.80
Tổng Virtual Trade Token hiện có 350,000,000.00 Virtual Trade Token
Dao động 1 giờ -0.01%
Dao động 24 giờ -0.94%
Dao động 7 ngày -13.04%

Giá VTT (Virtual Trade Token) hôm nay $0.05. Đồng coin VTT giảm (-0.94%) với khối lượng giao dịch 24h là $94,386.80 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua VTT (Virtual Trade Token) giảm -13.04%

Biểu đồ giá Virtual Trade Token (VTT) - Virtual Trade Token/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Virtual Trade Token (VTT)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Virtual Trade Token