Giá VMA hôm nay - Biều đồ giá VirtualMeta (VMA) mới nhất

VirtualMeta - VMA

Xếp hạng: 4050
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá VirtualMeta (VMA)

$0.09 (0.48%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $66,518.31
Tổng VirtualMeta hiện có 10,000,000,000.00 VirtualMeta
Dao động 1 giờ 0.10%
Dao động 24 giờ 0.48%
Dao động 7 ngày 0.38%

Giá VMA (VirtualMeta) hôm nay $0.09. Đồng coin VMA tăng (0.48%) với khối lượng giao dịch 24h là $66,518.31 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua VMA (VirtualMeta) tăng 0.38%

Biểu đồ giá VirtualMeta (VMA) - VirtualMeta/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá VirtualMeta (VMA)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về VirtualMeta