Giá VNXAU hôm nay - Biều đồ giá VNX Gold (VNXAU) mới nhất

VNX Gold - VNXAU

Xếp hạng: 2990
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá VNX Gold (VNXAU)

$56.83 (1.62%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $362,897.42
Tổng VNX Gold hiện có 0.00 VNX Gold
Dao động 1 giờ 0.20%
Dao động 24 giờ 1.62%
Dao động 7 ngày 1.28%

Giá VNXAU (VNX Gold) hôm nay $56.83. Đồng coin VNXAU tăng (1.62%) với khối lượng giao dịch 24h là $362,897.42 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua VNXAU (VNX Gold) tăng 1.28%

Biểu đồ giá VNX Gold (VNXAU) - VNX Gold/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá VNX Gold (VNXAU)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về VNX Gold