Giá VNXAU hôm nay - Biều đồ giá VNX Gold (VNXAU) mới nhất

VNX Gold - VNXAU

Xếp hạng: 2616
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá VNX Gold (VNXAU)

$62.03 (-0.83%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $182,692.77
Tổng VNX Gold hiện có 12,100.00 VNX Gold
Dao động 1 giờ -0.76%
Dao động 24 giờ -0.83%
Dao động 7 ngày 0.69%

Giá VNXAU (VNX Gold) hôm nay $62.03. Đồng coin VNXAU giảm (-0.83%) với khối lượng giao dịch 24h là $182,692.77 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua VNXAU (VNX Gold) tăng 0.69%

Biểu đồ giá VNX Gold (VNXAU) - VNX Gold/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá VNX Gold (VNXAU)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về VNX Gold