Giá X hôm nay - Biều đồ giá X Doge (X) mới nhất

X Doge - X

Xếp hạng: 5594
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá X Doge (X)

$0.00 (-10.10%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $3,380.08
Tổng X Doge hiện có 10,000,000,000,000.00 X Doge
Dao động 1 giờ -0.95%
Dao động 24 giờ -10.10%
Dao động 7 ngày 4.00%

Giá X (X Doge) hôm nay $0.00. Đồng coin X giảm (-10.10%) với khối lượng giao dịch 24h là $3,380.08 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua X (X Doge) tăng 4.00%

Biểu đồ giá X Doge (X) - X Doge/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá X Doge (X)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về X Doge