Giá X hôm nay - Biều đồ giá X Doge (X) mới nhất

X Doge - X

Xếp hạng: 6151
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá X Doge (X)

$0.00 (77.83%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $1,773.94
Tổng X Doge hiện có 10,000,000,000,000.00 X Doge
Dao động 1 giờ 26.57%
Dao động 24 giờ 77.83%
Dao động 7 ngày 39.72%

Giá X (X Doge) hôm nay $0.00. Đồng coin X tăng (77.83%) với khối lượng giao dịch 24h là $1,773.94 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua X (X Doge) tăng 39.72%

Biểu đồ giá X Doge (X) - X Doge/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá X Doge (X)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về X Doge