Giá XCDOT hôm nay - Biều đồ giá xcDOT (XCDOT) mới nhất

xcDOT - XCDOT

Xếp hạng: 9879
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá xcDOT (XCDOT)

$8.72 (-1.85%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $0.00
Tổng xcDOT hiện có 0.00 xcDOT
Dao động 1 giờ 0.00%
Dao động 24 giờ -1.85%
Dao động 7 ngày 30.00%

Giá XCDOT (xcDOT) hôm nay $8.72. Đồng coin XCDOT giảm (-1.85%) với khối lượng giao dịch 24h là $0.00 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua XCDOT (xcDOT) tăng 30.00%

Biểu đồ giá XcDOT (XCDOT) - XcDOT/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá xcDOT (XCDOT)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về xcDOT