Giá ZKB hôm nay - Biều đồ giá ZK Cross Chain Bridge (ZKB) mới nhất

ZK Cross Chain Bridge - ZKB

Xếp hạng: 6220
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá ZK Cross Chain Bridge (ZKB)

$0.00 (-17.30%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $510.25
Tổng ZK Cross Chain Bridge hiện có 10,000,000,000.00 ZK Cross Chain Bridge
Dao động 1 giờ -6.53%
Dao động 24 giờ -17.30%
Dao động 7 ngày -95.99%

Giá ZKB (ZK Cross Chain Bridge) hôm nay $0.00. Đồng coin ZKB giảm (-17.30%) với khối lượng giao dịch 24h là $510.25 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua ZKB (ZK Cross Chain Bridge) giảm -95.99%

Biểu đồ giá ZK Cross Chain Bridge (ZKB) - ZK Cross Chain Bridge/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá ZK Cross Chain Bridge (ZKB)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về ZK Cross Chain Bridge