Giá ZKN hôm nay - Biều đồ giá zkNFTex (ZKN) mới nhất

zkNFTex - ZKN

Xếp hạng: 6322
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá zkNFTex (ZKN)

$0.10 (-4.28%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $339.98
Tổng zkNFTex hiện có 1,000,000,000.00 zkNFTex
Dao động 1 giờ 0.39%
Dao động 24 giờ -4.28%
Dao động 7 ngày 4.63%

Giá ZKN (zkNFTex) hôm nay $0.10. Đồng coin ZKN giảm (-4.28%) với khối lượng giao dịch 24h là $339.98 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua ZKN (zkNFTex) tăng 4.63%

Biểu đồ giá ZkNFTex (ZKN) - ZkNFTex/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá zkNFTex (ZKN)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về zkNFTex