Giá CARE hôm nay - Biều đồ giá CareCoin (CARE) mới nhất

CareCoin - CARE

Xếp hạng: 1350
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá CareCoin (CARE)

$0.01 (24.16%)
Vốn hóa thị trường $1,293,567.52
Thanh khoản (24h) $1,625,253.95
Tổng CareCoin hiện có 300,000,000,000.00 CareCoin
Dao động 1 giờ -0.71%
Dao động 24 giờ 24.16%
Dao động 7 ngày 69.04%

Giá CARE (CareCoin) hôm nay $0.01. Đồng coin CARE tăng (24.16%) với khối lượng giao dịch 24h là $1,625,253.95 và vốn hóa thị trường $1,293,567.52. Trong tuần qua CARE (CareCoin) tăng 69.04%

Biểu đồ giá CareCoin (CARE) - CareCoin/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá CareCoin (CARE)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về CareCoin