Giá CBYTE hôm nay - Biều đồ giá CBYTE (CBYTE) mới nhất

CBYTE - CBYTE

Xếp hạng: 2891
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá CBYTE (CBYTE)

$0.00 (-18.02%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $662,714.53
Tổng CBYTE hiện có 200,000,000.00 CBYTE
Dao động 1 giờ 13.56%
Dao động 24 giờ -18.02%
Dao động 7 ngày -18.02%

Giá CBYTE (CBYTE) hôm nay $0.00. Đồng coin CBYTE giảm (-18.02%) với khối lượng giao dịch 24h là $662,714.53 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua CBYTE (CBYTE) giảm -18.02%

Biểu đồ giá CBYTE (CBYTE) - CBYTE/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá CBYTE (CBYTE)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về CBYTE