Giá FILM hôm nay - Biều đồ giá Decentralized Pictures (FILM) mới nhất

Decentralized Pictures - FILM

Xếp hạng: 7328
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Decentralized Pictures (FILM)

$0.10 (-7.47%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $10.65
Tổng Decentralized Pictures hiện có 131,241,265.00 Decentralized Pictures
Dao động 1 giờ 0.00%
Dao động 24 giờ -7.47%
Dao động 7 ngày -1.63%

Giá FILM (Decentralized Pictures) hôm nay $0.10. Đồng coin FILM giảm (-7.47%) với khối lượng giao dịch 24h là $10.65 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua FILM (Decentralized Pictures) giảm -1.63%

Biểu đồ giá Decentralized Pictures (FILM) - Decentralized Pictures/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Decentralized Pictures (FILM)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Decentralized Pictures