Giá DORD hôm nay - Biều đồ giá DeFi Or Die (DORD) mới nhất

DeFi Or Die - DORD

Xếp hạng: 6665
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá DeFi Or Die (DORD)

$0.00 (5.42%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $116.99
Tổng DeFi Or Die hiện có 1,000,000,000,000.00 DeFi Or Die
Dao động 1 giờ 0.38%
Dao động 24 giờ 5.42%
Dao động 7 ngày -51.85%

Giá DORD (DeFi Or Die) hôm nay $0.00. Đồng coin DORD tăng (5.42%) với khối lượng giao dịch 24h là $116.99 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua DORD (DeFi Or Die) giảm -51.85%

Biểu đồ giá DeFi Or Die (DORD) - DeFi Or Die/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá DeFi Or Die (DORD)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về DeFi Or Die