Giá $DMC hôm nay - Biều đồ giá Domestic collectors ($DMC) mới nhất

Domestic collectors - $DMC

Xếp hạng: 5976
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Domestic collectors ($DMC)

$0.01 (-2.60%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $852.76
Tổng Domestic collectors hiện có 512,798,836.00 Domestic collectors
Dao động 1 giờ 0.39%
Dao động 24 giờ -2.60%
Dao động 7 ngày -21.03%

Giá $DMC (Domestic collectors) hôm nay $0.01. Đồng coin $DMC giảm (-2.60%) với khối lượng giao dịch 24h là $852.76 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua $DMC (Domestic collectors) giảm -21.03%

Biểu đồ giá Domestic collectors ($DMC) - Domestic collectors/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Domestic collectors ($DMC)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Domestic collectors