Giá PRIME hôm nay - Biều đồ giá Echelon Prime (PRIME) mới nhất

Echelon Prime - PRIME

Xếp hạng: 2602
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Echelon Prime (PRIME)

$3.34 (-33.42%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $30,661,502.32
Tổng Echelon Prime hiện có 111,111,111.00 Echelon Prime
Dao động 1 giờ 0.22%
Dao động 24 giờ -33.42%
Dao động 7 ngày -54.15%

Giá PRIME (Echelon Prime) hôm nay $3.34. Đồng coin PRIME giảm (-33.42%) với khối lượng giao dịch 24h là $30,661,502.32 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua PRIME (Echelon Prime) giảm -54.15%

Biểu đồ giá Echelon Prime (PRIME) - Echelon Prime/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Echelon Prime (PRIME)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Echelon Prime