Giá PRIME hôm nay - Biều đồ giá Echelon Prime (PRIME) mới nhất

Echelon Prime - PRIME

Xếp hạng: 250
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Echelon Prime (PRIME)

$3.11 (4.28%)
Vốn hóa thị trường $80,358,357.02
Thanh khoản (24h) $791,784.74
Tổng Echelon Prime hiện có 111,111,111.10 Echelon Prime
Dao động 1 giờ -0.27%
Dao động 24 giờ 4.28%
Dao động 7 ngày -10.04%

Giá PRIME (Echelon Prime) hôm nay $3.11. Đồng coin PRIME tăng (4.28%) với khối lượng giao dịch 24h là $791,784.74 và vốn hóa thị trường $80,358,357.02. Trong tuần qua PRIME (Echelon Prime) giảm -10.04%

Biểu đồ giá Echelon Prime (PRIME) - Echelon Prime/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Echelon Prime (PRIME)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Echelon Prime