Giá 4SHIBA hôm nay - Biều đồ giá FOREVER SHIBA (4SHIBA) mới nhất

FOREVER SHIBA - 4SHIBA

Xếp hạng: 3317
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá FOREVER SHIBA (4SHIBA)

$0.00 (52.86%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $185,987.89
Tổng FOREVER SHIBA hiện có 1,000,000,000.00 FOREVER SHIBA
Dao động 1 giờ -22.76%
Dao động 24 giờ 52.86%
Dao động 7 ngày 51.18%

Giá 4SHIBA (FOREVER SHIBA) hôm nay $0.00. Đồng coin 4SHIBA tăng (52.86%) với khối lượng giao dịch 24h là $185,987.89 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua 4SHIBA (FOREVER SHIBA) tăng 51.18%

Biểu đồ giá FOREVER SHIBA (4SHIBA) - FOREVER SHIBA/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá FOREVER SHIBA (4SHIBA)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về FOREVER SHIBA