Giá LVL hôm nay - Biều đồ giá Level Finance (LVL) mới nhất

Level Finance - LVL

Xếp hạng: 2701
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Level Finance (LVL)

$1.96 (28.21%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $1,900,156.95
Tổng Level Finance hiện có 0.00 Level Finance
Dao động 1 giờ -1.74%
Dao động 24 giờ 28.21%
Dao động 7 ngày 66.01%

Giá LVL (Level Finance) hôm nay $1.96. Đồng coin LVL tăng (28.21%) với khối lượng giao dịch 24h là $1,900,156.95 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua LVL (Level Finance) tăng 66.01%

Biểu đồ giá Level Finance (LVL) - Level Finance/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Level Finance (LVL)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Level Finance