Giá NEU hôm nay - Biều đồ giá Neutra Finance (NEU) mới nhất

Neutra Finance - NEU

Xếp hạng: 1529
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Neutra Finance (NEU)

$1.35 (-0.31%)
Vốn hóa thị trường $839,494.87
Thanh khoản (24h) $88,813.51
Tổng Neutra Finance hiện có 6,000,000.00 Neutra Finance
Dao động 1 giờ -0.58%
Dao động 24 giờ -0.31%
Dao động 7 ngày -28.25%

Giá NEU (Neutra Finance) hôm nay $1.35. Đồng coin NEU giảm (-0.31%) với khối lượng giao dịch 24h là $88,813.51 và vốn hóa thị trường $839,494.87. Trong tuần qua NEU (Neutra Finance) giảm -28.25%

Biểu đồ giá Neutra Finance (NEU) - Neutra Finance/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Neutra Finance (NEU)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Neutra Finance