Giá PLANET hôm nay - Biều đồ giá PLANET (PLANET) mới nhất

PLANET - PLANET

Xếp hạng: 388
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá PLANET (PLANET)

$0.00 (-3.63%)
Vốn hóa thị trường $41,435,234.21
Thanh khoản (24h) $9,411,132.44
Tổng PLANET hiện có 1,000,000,000,010.00 PLANET
Dao động 1 giờ -1.04%
Dao động 24 giờ -3.63%
Dao động 7 ngày -4.66%

Giá PLANET (PLANET) hôm nay $0.00. Đồng coin PLANET giảm (-3.63%) với khối lượng giao dịch 24h là $9,411,132.44 và vốn hóa thị trường $41,435,234.21. Trong tuần qua PLANET (PLANET) giảm -4.66%

Biểu đồ giá PLANET (PLANET) - PLANET/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá PLANET (PLANET)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về PLANET