Giá CARESV2 hôm nay - Biều đồ giá Project CareCoin (CARESV2) mới nhất

Project CareCoin - CARESV2

Xếp hạng: 5410
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Project CareCoin (CARESV2)

$0.01 (-9.62%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $2,279.86
Tổng Project CareCoin hiện có 21,000,000.00 Project CareCoin
Dao động 1 giờ -0.05%
Dao động 24 giờ -9.62%
Dao động 7 ngày -10.08%

Giá CARESV2 (Project CareCoin) hôm nay $0.01. Đồng coin CARESV2 giảm (-9.62%) với khối lượng giao dịch 24h là $2,279.86 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua CARESV2 (Project CareCoin) giảm -10.08%

Biểu đồ giá Project CareCoin (CARESV2) - Project CareCoin/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Project CareCoin (CARESV2)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Project CareCoin