Giá TEM hôm nay - Biều đồ giá TEMDAO (TEM) mới nhất

TEMDAO - TEM

Xếp hạng: 2887
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá TEMDAO (TEM)

$0.22 (-4.72%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $639,657.37
Tổng TEMDAO hiện có 500,000,000,000.00 TEMDAO
Dao động 1 giờ -0.21%
Dao động 24 giờ -4.72%
Dao động 7 ngày 53.60%

Giá TEM (TEMDAO) hôm nay $0.22. Đồng coin TEM giảm (-4.72%) với khối lượng giao dịch 24h là $639,657.37 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua TEM (TEMDAO) tăng 53.60%

Biểu đồ giá TEMDAO (TEM) - TEMDAO/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá TEMDAO (TEM)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về TEMDAO