Giá WBTC hôm nay - Biều đồ giá Wrapped Bitcoin (WBTC) mới nhất

Wrapped Bitcoin - WBTC

Xếp hạng: 18
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Wrapped Bitcoin (WBTC)

$22,773.29 (-1.85%)
Vốn hóa thị trường $5,392,944,282.08
Thanh khoản (24h) $259,936,327.14
Tổng Wrapped Bitcoin hiện có 236,810.06 Wrapped Bitcoin
Dao động 1 giờ -0.91%
Dao động 24 giờ -1.85%
Dao động 7 ngày 7.53%

Giá WBTC (Wrapped Bitcoin) hôm nay $22,773.29. Đồng coin WBTC giảm (-1.85%) với khối lượng giao dịch 24h là $259,936,327.14 và vốn hóa thị trường $5,392,944,282.08. Trong tuần qua WBTC (Wrapped Bitcoin) tăng 7.53%

Biểu đồ giá Wrapped Bitcoin (WBTC) - Wrapped Bitcoin/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Wrapped Bitcoin (WBTC)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Wrapped Bitcoin