Giá XBTC hôm nay - Biều đồ giá XenBitcoin (XBTC) mới nhất

XenBitcoin - XBTC

Xếp hạng: 4910
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá XenBitcoin (XBTC)

$0.03 (40.96%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $2,178.82
Tổng XenBitcoin hiện có 10,500,000.00 XenBitcoin
Dao động 1 giờ -0.05%
Dao động 24 giờ 40.96%
Dao động 7 ngày 66.53%

Giá XBTC (XenBitcoin) hôm nay $0.03. Đồng coin XBTC tăng (40.96%) với khối lượng giao dịch 24h là $2,178.82 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua XBTC (XenBitcoin) tăng 66.53%

Biểu đồ giá XenBitcoin (XBTC) - XenBitcoin/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá XenBitcoin (XBTC)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về XenBitcoin